Sociālo reformu biedrība

23/04/2010

Latvijas kopējais sociālās iekļaušanas memorands

Filed under: Valdības koncepcijas — socialasreformas @ 10:19

Lai lasītu visu dokumentu, lūdzu, ielādējiet to savā datorā, izmantojot šo saiti: Latvijas kopējais sociālās iekļaušanas memorands

Latvijas kopējais sociālās iekļaušanas memorands

Saskaņā ar Pievienošanās partnerības noteikumiem, Latvijas valdība kopā ar Eiropas Komisijas Nodarbinātības un sociālo lietu ģenerāldirektorātu ir sagatavojusi Kopējo sociālās iekļaušanas memorandu, kura mērķis ir sagatavot valsti pilnīgai dalībai ar atvērtās koordinācijas metodi par sociālās iekļaušanas jautājumiem iestāšanās brīdī. Memorandā ir definēti galvenie mērķi nabadzības un sociālās atstumtības jautājumu risināšanai, prezentēti lielākie politiskie pasākumi, ko veikusi Latvija uz vienošanās pamata, veidojot valsts politiku saskaņā ar ES kopējiem mērķiem, un noteiktas galvenās politiskās jomas, kurās turpināt tālāku monitoringu un politikas izvērtēšanu. Šīs politikas ieviešanas progress tiks izvērtēts kontekstā ar ES sociālās iekļaušanas procesu, kura mērķis ir dot nozīmīgu ietekmi nabadzības izskaušanai Eiropā līdz 2010.gadam. (more…)

Baltā grāmata

Filed under: Valdības koncepcijas — socialasreformas @ 10:10

http://www.lm.gov.lv/upload/normativie_akti/baltagramata.doc

BALTĀ   GRĀMATA

Latvija: sociālās labklājības sistēmas reformu projekts

Sociālās palīdzības sistēmas administrēšana

1.Ievads

Projekts Sociālās palīdzības sistēmas administrēšana uzsākts 1995. gadā. Darba rezultāts – attīstības mērķu, stratēģijas un uzskatu kopums, kas balstīts esošās situācijas izvērtējumā un nākotnes izvirzītajās prasībās. Tika novērtēts sociālās palīdzības sistēmas darbs un izvirzīto mērķu sasniegšanas iespējas, identificētas sistēmas vājākās vietas. Novērtējuma rezultāti izmantoti sistēmas optimizēšanai un attīstības prognozēm, kā arī nākotnes modeļa veidošanai.

Pasaules Bankas Latvijas sociālās labklājības sistēmas reformu projekts satur 5 komponentus:

— Sociālā apdrošināšana,

— Privātie pensiju fondi,

— Sociālās palīdzības sistēmas administrēšana,

— Politikas uzraudzība un novērtēšana,

— Projektu koordinācija.

Likums «Par sociālo palīdzību» ir sadalījis kompetences valsts un pašvaldību starpā, kā arī noteicis sistēmas finansēšanas principus. Likums un administratīvi teritoriālā reforma ir izvirzījuši konkrētas prasības arī sociālās palīdzības sistēmas administrēšanai, kurai jākļūst efektīvākai, uz individuālu klientu un viņa vajadzībām orientētai.

Sociālās palīdzības sistēmas administrēšanas komponets sastāv no diviem apakškomponentiem – Sociālās palīdzības departamenta (SPD) un Sociālās palīdzības fonda (SPF) attīstības plāna un Kandavas pilsētas ar lauku teritoriju pilotprojekta. Baltā grāmata ir visu turpmāko pasākumu pamatā. Tās uzdevums ir definēt ministrijas politikas mērķus, kā arī iezīmēt abu apakškomponentu darbības plānu.

Lai lasītu visu dokumentu, lūdzu, ielādējiet to savā datorā, izmantojot šo saiti: Baltā grāmata

22/04/2010

Informatīvais ziņojums par prognozēm darbaspēka pieprasījuma un piedāvājuma atbilstībai vidējā termiņā (2009)

Filed under: Valdības koncepcijas — socialasreformas @ 16:09

Lai lasītu visu dokumentu, lūdzu, ielādējiet to savā datorā, izmantojot šo saiti: Informatīvais ziņojums par prognozēm darbaspēka pieprasījuma un piedāvājuma atbilstībai vidējā termiņā (2009)

Ziņojumā ir raksturota situācija darba tirgū, īpaši analizējot 2008.gada tendences, un Ekonomikas ministrijas aktualizētās vidēja termiņa darba tirgus prognozes līdz 2015.gadam. Tuvāko gadu negatīvās ekonomikas attīstības prognozes ievērojami maina darba tirgus attīstības prognozes. Aktualizētās prognozes parāda iespējamos darba tirgus attīstības variantus, saglabājoties līdzšinējai darbaspēka sagatavošanas struktūrai.

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2007 – 2013 (I – III daļa)

Filed under: Valdības koncepcijas — socialasreformas @ 15:04

(Ministru kabineta 2006.gada 4.jūlija noteikumi Nr.564)

Latvijas Nacionālais attīstības plāns

2007 – 2013

Rīga 2006

SATURS

I           KAS IR NACIONĀLAIS ATTĪSTĪBAS PLĀNS?                                                             4

II         VALSTS IZAUGSMES MODELIS „CILVĒKS PIRMAJĀ VIETĀ”                        6

III        DZĪVES KVALITĀTE – KO AR TO SAPROTAM?                                                 8

IV     NACIONĀLĀ ATTĪSTĪBAS PLĀNA STRATĒĢIJA                                               11

1. Izglītots un radošs cilvēks                                                                                      13

1.1. Kvalitatīva un pieejama pirmsskolas un pamatizglītība, obligāta vidējā un konkurētspējīga augstākā izglītība                                                                   13 (more…)

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2007 – 2013 (IV daļa)

Filed under: Valdības koncepcijas — socialasreformas @ 15:03

IV NACIONĀLĀ ATTĪSTĪBAS PLĀNA STRATĒĢIJA

Valstī veiktās reformas un integrācija starptautiskajās organizācijās (ES, NATO u.c.) kopumā ir pozitīvi ietekmējušas valsts attīstību, paverot iespējas turpināt uzsākto izaugsmi arī nākotnē. Latvija ir sasniegusi vienus no augstākajiem ekonomikas izaugsmes tempiem ES. Ir nozīmīgi, lai šī attīstība turpinātos un iedzīvotāju labklājības līmenis un dzīves kvalitāte strauji tuvotos attīstīto valstu līmenim.

Latvijai ir jāveido tādi saimnieciskās darbības nosacījumi, kas ļauj jauno politisko realitāti un izdevīgo ģeogrāfisko novietojumu izmantot savas un partneru labklājības celšanai, kļūstot par efektīviem vārtiem rietumu – austrumu darījumu ceļā.

Kādu attīstības ceļu izvēlēties, lai valsts ekonomika būtu konkurētspējīga? (more…)

« Iepriekšējā lapaNākošā lapa »

Veidojiet bezmaksas vietni vai emuāru vietnē WordPress.com.