Sociālo reformu biedrība

02/10/2010

Atšķirības vēlētāju sarakstos iekļauto pilsoņu skaitā CVK ziņojumos slēdzot iecirkņus 2010. gada 2. okt. pl. 20.00

Filed under: Statistika — socialasreformas @ 21:00

Atšķirības vēlētāju sarakstos iekļauto pilsoņu skaitā CVK ziņojumos
slēdzot iecirkņus 2010. gada 2. okt. pl. 20.00

CVK 18.X CVK 5.X Balsotāju starpība 18.X kopskaits T.sk. izbraukuma urnas
Latvijā bals.iecirkņos 939,129 934,336 4,793 967,162 28,033 (more…)

23/04/2010

Pensiju apmērs 2007.-2010. gadā

Filed under: Statistika — socialasreformas @ 15:14

Pensiju apmērs 2007.-2010. gadā

Pensijas apmērs, Ls 01.11.2007 01.11.2008 01.01.2009 01.01.2010
<= 30.00 508 204 221 374
30.01 – 35.00 165 280 289 310
35.01 – 40.00 73 340 324 296
40.01 – 45.00 100 649 1 104 1 165
45.01 – 50.00 126 364 377 1 129 (more…)

Pensijas 2010.01 – visu veidu skaits un vidējais apmērs

Filed under: Statistika — socialasreformas @ 12:25

http://www.vsaa.lv/vsaa/reportspopup/?selt=75|&lang=lv&rId=5&actionrep=process&sel=75&sely=2010&selmonth=0

Gads: 2010
Mēnesis: Janvāris
Sociālā apdrošināšana Skaits Vidējais apmērs, Ls
Visas pensijas 566 709 170.41
Vecuma pensija 474 444 180.42
Invaliditātes pensija (sākot no 01.04.2008., t.sk. arī pensija ČAES avārijas seku likv. dalībniekam) 67 651 125.38 (more…)

Pensijas 2007-2010 – deputātu skaits un vidējā summa

Filed under: Statistika — socialasreformas @ 12:21

http://www.vsaa.lv/vsaa/reportspopup/?selty=2007|2008|2009|2010|&actionrep=process&lang=lv&rId=2&sels=107&sely=2007&sely=2008&sely=2009&sely=2010

Pārskata veids: Speciālā valsts pensija LR Augstākās Padomes deputātam
Gadi: 2007, 2008, 2009, 2010

(more…)

22/04/2010

Vidējā izpeļņa Latvijā 2009.gadā

Filed under: Statistika — socialasreformas @ 14:29

Vidējā izpeļņa Latvijā 2009. gadā

Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa pa mēnešiem
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Bruto
PAVISAM
Latos
2007 349 345 368 373 381 403 412 399 400 422 436 480
2008 446 449 465 469 473 490 504 474 482 489 486 526
2009 471 464 475 470 470 482 483 450 433 429 426 464
Sabiedriskajā sektorā
Latos
2007 401 391 425 441 444 505 484 456 477 507 561 625
2008 506 502 550 536 554 610 602 548 569 575 603 644
2009 525 511 520 521 531 555 545 489 455 447 446 498
Vispārējās valdības sektorā
Latos
2007
2008 486 483 531 513 529 595 578 525 552 563 594 602
2009 495 484 487 496 501 531 507 456 415 408 409 443
Privātajā sektorā
Latos
2007 324 324 341 343 352 357 381 374 365 384 378 413
2008 418 424 425 437 434 434 459 440 441 447 428 465
2009 439 436 447 438 431 436 445 426 420 418 413 443
Dati atjaunoti: 01.03.2010

WordPress.com blogs.