Sociālo reformu biedrība

20/01/2012

Nav paredzēts ratificēt 2012. gadā sekojošus papildinātās (pārstrādātās) Eiropas Sociālā hartas pantus

Filed under: Starptautiskās konvencijas — socialasreformas @ 21:03

 Papildinātā (pārstrādātā) Eiropas Sociālā harta

 Nav paredzēts ratificēt 2012. gadā sekojošus pantus:

(more…)

23/04/2010

Kopīgais ziņojums par sociālo aizsardzību un sociālo iekļaušanu 2008.gadā.

Filed under: Starptautiskās konvencijas — socialasreformas @ 15:58

Sociālā iekļaušana, pensijas, veselības un ilgtermiņa aprūpe.

Lai lasītu dokumentu, lūdzu, ielādējiet to savā datorā, izmantojot šo saiti: Kopīgais ziņojums par sociālo aizsardzību un sociālo iekļaušanu 2008.gadā

Eiropas sociālā harta (konspekts)

Filed under: Starptautiskās konvencijas — socialasreformas @ 15:56

Lai lasītu dokumentu, lūdzu, ielādējiet to savā datorā, izmantojot šo saiti: Eiropas sociālā harta (konspekts)

22/04/2010

Eiropas Sociālās drošības kodekss l (projekts, 2009)

Filed under: Starptautiskās konvencijas — socialasreformas @ 14:24

http://www.saeima.lv/saeima9/lasa?dd=LP1089_0

Rīgā

30.01.2009. Nr.90/TA-4000

Saeimas Prezidijam

Nosūtām izskatīšanai Ministru kabineta sēdē atbalstīto likumprojektu “Par Eiropas Sociālās drošības kodeksu”. Likumprojektu izstrādāja Labklājības ministrija (atbildīgā amatpersona – Ramane 67021617, Liene.Ramane@lm.gov.lv).

Pielikumā: 1. Likumprojekts uz 1 lp.

2. Eiropas Sociālās drošības kodeksa teksts angļu valodā un tā tulkojums latviešu valodā uz 67 lp.

3. Likumprojekta anotācija uz 7 lp.

4. Ministru kabineta 2009.gada 27.janvāra sēdes protokola Nr.7  50.§ izraksts uz 1 lp.

Ministru prezidents I.Godmanis

Stafecka 67082931 (more…)

Eiropas sociālās hartas atbilstība LR LM (2009)

Filed under: Starptautiskās konvencijas — socialasreformas @ 14:13

http://www.lm.gov.lv/upload/sociala_aizsardziba/pesh_gala_izvertejums_190908_2.doc

Latvijas Republikas tiesību aktu atbilstības izvērtējums

Pārskatītās Eiropas Sociālās hartas prasībām

Pants Punkts Norma iekļauta obligātajās prasībās Ratifikācijas iespējamība – ir, nav, daļēja Argumenti Atbildīgā ministrija
1.pants Tiesības uz darbu visi x Ir 1997.gada 29.maijā LR parakstīja un 2002.gada 31.janvārī ratificēja Eiropas Sociālās hartas (turpmāk – harta) 1.pantu, kas atbilst Pārskatītās Eiropas Sociālās hartas (turpmāk – Pārskatītās hartas) 1.pantam. Nav pieņemta neviena norma, kas radītu nelabvēlīgākus apstākļus. LM
2.pants Tiesības uz taisnīgiem darba apstākļiem

Lai nodrošinātu efektīvu tiesību uz taisnīgiem darba apstākļiem izmantošanu, Līgumslēdzējas puses apņemas:

Ir TM, LM (more…)
Nākamā lapa »

WordPress.com blogs.