Sociālo reformu biedrība

23/04/2010

Darba negadījumu speciālais budžets

Filed under: Sociālās apdrošināšanas pamati — socialasreformas @ 14:21

Darba negadījumu speciālais budžets

Budžetu veido:

– darba negadījumu apdrošināšanas obligātās iemaksas

– citi ieņēmumi.
No budžeta finansē:
– likumā “Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām” paredzētos pakalpojumus

–   sedz VSAA izdevumus, kas saistīti ar budžeta administrēšanu

(Likuma „Par valsts sociālo apdrošināšanu” 10. pants) (more…)

Pabalstu veidi

Filed under: Sociālās apdrošināšanas pamati — socialasreformas @ 12:17

Latvijā eksistē sekojoši pabalstu veidi:

Valsts sociālās apdrošināšanas pabalsti (sociāli apdrošinātām personām):

1) slimības pabalsts;

2) maternitātes pabalsts;

3) paternitātes pabalsts;

4) vecāku pabalsts;

5) apbedīšanas pabalsts (sociāli apdrošinātas personas nāves gadījumā);

6) vienreizējs pabalsts darbspēju zaudējuma gadījumā (kas var aizstāt atlīdzību par darbspēju nepārejošu zaudējumu 10 līdz 24 procentu robežās);

7) bezdarbnieka pabalsts. (more…)

« Iepriekšējā lapa

Veidojiet bezmaksas vietni vai emuāru vietnē WordPress.com.