Sociālo reformu biedrība

23/04/2010

Sociālās apdrošināšanas principi

Filed under: Sociālās apdrošināšanas pamati — socialasreformas @ 14:28

Sociālās apdrošināšanas principi:

– solidaritāte starp iemaksu veicējiem un pakalpojumu saņēmējiem

– soc.apdr. ir sociālās drošības sistēmas sastāvdaļa

– soc.apdr. līdzekļus izmanto tikai

 • sociālās apdrošināšanas pakalpojumiem
 • nosakot ar likumu.

(Likuma „Par valsts sociālo apdrošināšanu” 3. pants)

Sociālās apdrošināšanas mērķis

Filed under: Sociālās apdrošināšanas pamati — socialasreformas @ 14:27

Sociālās apdrošināšanas  mērķis ir apdrošināt

– risku zaudēt darba ienākumu, ja iestājas

 • slimība
 • invaliditāte
 • maternitāte
 • bezdarbs
 • vecums
 • nelaimes gadījums darbā vai arodslimību

– risku izdevumiem sakarā ar

 • bērna kopšanu
 • apdrošinātā nāvi
 • apgādībā esošā nāvi.

(Likuma „Par valsts sociālo apdrošināšanu” 3. pants)

Valsts pensiju speciālais budžets

Filed under: Sociālās apdrošināšanas pamati — socialasreformas @ 14:25

Valsts pensiju speciālais budžets
Budžeta līdzekļus veido:

iemaksas pensiju apdrošināšanai (obligātās un brīvprātīgās),

izņemot valsts fondētajā pensiju shēmā veiktās iemaksas;

dividendes no valsts pensiju speciālajam budžetam nodotajām kapitāla daļām un ieņēmumi no to pārdošanas;

citi ieņēmumi.
No pensiju budžeta finansē:

– likumā „Par valsts pensijām” paredzētos soc.apdr. pakalpojumus

– invaliditātes pensiju

– VSAA izdevumus, kas saistīti ar budžeta administrēšanu.

(Likuma „Par valsts sociālo apdrošināšanu” 8. pants) (more…)

Nodarbinātības speciālais budžets

Filed under: Sociālās apdrošināšanas pamati — socialasreformas @ 14:24

Nodarbinātības speciālais budžets
Budžetu veido:

–        obligātās iemaksas apdrošināšanai pret bezdarbu

–        citi ieņēmumi.

No budžeta finansē:

–        likumā “Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam” pakalpojumus

–   sedz VSAA izdevumus, kas saistīti ar budžeta administrēšanu.

(Likuma „Par valsts sociālo apdrošināšanu” 9. pants) (more…)

Invaliditātes, maternitātes un slimības speciālais budžets

Filed under: Sociālās apdrošināšanas pamati — socialasreformas @ 14:23

Invaliditātes, maternitātes un slimības speciālais budžets

Budžetu veido:

– invaliditātes apdrošināšanas obligātās iemaksas

– maternitātes un slimības apdrošināšanas iemaksas

– vecāku apdrošināšanas iemaksas

– citi ieņēmumi.
No budžeta finansē:
– likuma “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu” pakalpojumus

– invaliditātes pensijas

–  VSAA izdevumus, kas saistīti ar budžeta administrēšanu

(Likuma „Par valsts sociālo apdrošināšanu” 11. pants)

Nākamā lapa »

Veidojiet bezmaksas vietni vai emuāru vietnē WordPress.com.