Sociālo reformu biedrība

21/08/2011

Zatlera Reformu partija

Filed under: Partiju priekšvēlēšanu programmas — socialasreformas @ 12:40

priekšvēlēšanu programma
2011.gada 17.septembra 11.Saeimas vēlēšanas

Zatlera Reformu partija ir radīta un pastāv, lai kalpotu vienam mērķim – izveidot Latviju par valsti, kurā cilvēki ir lepni dzīvot un aizbraukušie vēlas atgriezties

Lai to īstenotu, mēs:
1. Samazināsim kopējo nodokļu slogu darbaspēkam un būtiski palielināsim progresivitāti kopējā nodokļu sistēmā. Mazināsim bezdarbu, piešķirot nodokļu atvieglojumus un atbalstu apmācībai darba devējiem, kas nodarbina ilgstošos bezdarbniekus, ļaudis pirmspensijas vecumā, jauniešus bez darba pieredzes un cilvēkus ar īpašām vajadzībām.

2. Izveidosim jaunu industriālo politiku, padarot caurskatāmus uzņēmēju un valsts sadarbības principus un tādējādi likvidējot šauru grupu varu. Radīsim biznesam labvēlīgu vidi bez pārspīlētas birokrātijas. Pāriesim uz efektīvu profesionālās un augstākās izglītības finansēšanas sistēmu, kas būtiski uzlabos izglītības kvalitāti un studējošo motivāciju.

3. Ieviesīsim visaptverošu ģimenes un dzimstības atbalsta politiku. Nodrošināsim bezmaksas bērnudārzus saskaņā ar „nauda seko bērnam” principu no 1,5 gadu vecuma. Piedāvāsim alternatīvu kompensāciju izvēlei par labu mājaudzināšanai. Ieviesīsim „nākamā bērna” atbalsta politiku.

4. Pārveidosim veselības sistēmu, kas atbalstīs un ieinteresēs iedzīvotājus aktīvi līdzdarboties sava veselības stāvokļa uzlabošanā un saglabāšanā. Izveidosim produktīvu integrāciju starp veselības un sociālās aprūpes iestādēm. Nodrošināsim ilgtermiņa aprūpes sistēmu rehabilitācijai darba spēju zuduma gadījumos un aprūpei vecumdienās.

6. Grozīsim Satversmi, lai dotu tautai tiesības ievēlēt Valsts prezidentu ar paplašinātām pilnvarām. Ieceļot amatā ministrus un citas valsts amatpersonas, svarīgākie būs profesionālie kritēriji. Ar vairākiem un mazākiem vēlēšanu apgabaliem jau nākamajās Saeimas vēlēšanās panāksim vēlētāja ciešāku saikni ar sevis ievēlēto deputātu. Panāksim, ka Saeima augstākās valsts amatpersonas ievēl atklāti.

7. Paātrināsim tiesu darbu, attīstot ārpustiesas strīdu risināšanu un nosakot kategorijas, kur taisna tiesa iespējama divās, nevis trijās instancēs.

8. Izveidosim profesionālu un motivētu iekšlietu dienestu, kas efektīvi apkaro noziedzību un nodrošina palīdzību iedzīvotājiem visā Latvijas teritorijā. Pakāpeniski atjaunosim aizsardzības finansējumu līdz 2% no IKP, daļu novirzot investīcijām, kas veicinās Latvijas ekonomisko izaugsmi un inovācijas.

9. Iesakņosim plašāku tiešās demokrātijas praksi pašvaldību lēmumu pieņemšanā. Paplašināsim pašvaldību ienākumu bāzi un lemtspēju. Piešķirsim tām būtisku uzņēmumu ienākumu nodokļa daļu un plašākas pilnvaras piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atlaides mazturīgajiem un daudzbērnu ģimenēm.

10. Piedāvāsim skaidru pārnozaru Latvijas lauku attīstības stratēģiju. Tās īstenošanai pakārtosim dažādus finanšu instrumentus, arī ES finansējuma daļu. Izveidosim starp ministrijām saskaņotu nacionālo politiku, lai dažādotu dzīves un ekonomisko vidi.

11. Panāksim efektīvu un nelielu valsts pārvaldi, kur katras iestādes un budžeta programmas veidošanā pāriesim no vēsturiskā principa uz „nulles” principu. Radīsim publiski izmērāmu motivācijas sistēmu. Novērtējumā ņemsim vērā gan iedzīvotāju, uzņēmumu un iestāžu vērtējumus, gan objektīvus datus.

12. Izveidosim un uzsāksim īstenot aktīvu reemigrācijas politiku – pieļaujot dubultpilsonību, kā arī nodrošinot aizbraukušajiem informatīvu atbalstu, aktīvu izglītības un kultūras sadarbību. Radīsim motivējošus nosacījumus uzņēmējdarbības uzsākšanai Latvijā.

13. Bērniem, kuri neatkarīgā Latvijā dzimuši nepilsoņu ģimenēs, pienākas Latvijas pilsonība. Pieliksim punktu pārspīlētajam etniskajam nošķīrumam Latvijas sabiedrībā. Aktīvi vērsīsimies pret jebkādu naida kurināšanu.

14. Izmantosim visas ietekmes sviras un argumentus, lai izmantotu iespējas, ko sniedz valsts dalība ES un NATO. Īpaši koncentrēsimies uz Baltijas jūras stratēģijas, ES enerģētikas un transporta politiku, Latvijas prezidentūru ES 2015.gadā un KLP tiešo maksājumu sistēmas līdzsvarošanu pēc 2013. gada.

15. Nodrošināsim neatkarīgu un cienīgu finansējumu kultūrai un mākslai caur Valsts Kultūrkapitāla fondu, ieviesīsim tajā skaidrus un izmērāmus kultūras projektu vērtēšanas kritērijus. Veicināsim kultūras darbību reģionos, nosakot reģionālās kvotas. Kopsim un veicināsim Latvijas kultūru un latviešu valodu kā būtiskāko iemeslu Latvijas Republikas pastāvēšanai.

1 komentārs »

  1. […] Zatlera Reformu partija […]

    Atbalsojums no Visu 13 partiju priekšvēlēšanu programmas « Sociālo reformu biedrība — 21/08/2011 @ 12:50 | Atbildēt


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

Veidojiet bezmaksas vietni vai emuāru vietnē WordPress.com.

%d bloggers like this: