Sociālo reformu biedrība

21/08/2011

Politisko partiju apvienība “Saskaņas Centrs”

Filed under: Partiju priekšvēlēšanu programmas — socialasreformas @ 12:37

priekšvēlēšanu programma
2011.gada 17.septembra 11.Saeimas vēlēšanas

 SASKAŅAS CENTRS –
SOCIĀLĀ ATBILDĪBA, ATTĪSTĪBA UN VIENOTA SABIEDRĪBA

Lai gan daži ekonomiskie rādītāji pēdējā laikā sāk stabilizēties, trūcīgo un maznodrošināto ģimeņu skaits turpina augt. Latvija ir kļuvusi par valsti, kura attīstās divās dimensijās. Vienā dimensijā ir nokļuvuši nedaudzi veiksmīgi, uz eksportu orientēti uzņēmumi, kuriem krīze ir beigusies. Otrā dimensijā ir nonākusi lielākā daļa valsts iedzīvotāju, kas slīgst nabadzībā un aizvien pieaugošā bezcerībā.

Šajā situācijā sociāldemokrātiska, sociāli atbildīga valsts politika ir vienīgais veids kā pārvarēt līdz šim dominējušo labējo liberāļu politikas sekas.

Sociālajā jomā

– Jāatgriežas pie pensiju (it īpaši mazo pensiju) indeksācijas.

– Ar aktīvu valsts nostāju jāveicina iespējas bezdarbniekiem apgūt jaunas iemaņas un paaugstināt kvalifikāciju.

– Jāīsteno individuāla pieeja pašvaldības kontrolēto pabalstu piešķiršanā.

– Valstij jānodrošina, lai visi skolas vecuma bērni apmeklē skolu.

– Jāpārskata jautājumi par slimnīcu slēgšanu. Jāattīsta pieejams profesionālu ģimenes ārstu tīkls.

– Jāpaplašina valsts dotēto medikamentu saraksts, jāveicina lētāku medikamentu piedāvājums pacientiem.

Ekonomikā

– Ar SVF jāvienojas par kredīta atmaksas pārcelšanu un budžeta deficīta samazināšanu.

– Jāatliek iespējamā pāreja uz eiro.

– Jāizveido Valsts investīciju banka vietējā kapitāla uzņēmumu kreditēšanai uz konkursa pamata, kā arī mazā biznesa mikrokreditēšanai un to studentu mācību maksas kreditēšanai, kuri apgūst tautsaimniecībai nepieciešamas specialitātes (pirmām kārtām tehniskās).

– Jāievieš „nodokļu brīvdienas” uz laiku līdz trim gadiem, ieskaitot peļņas nodokli un nekustamā īpašuma nodokli jaunajiem uzņēmumiem, kā arī ārvalstu investīcijām noteiktās nozarēs. Prioritārās nozares ir ražošana ar augstu pievienoto vērtību, tranzīts un tūrisms.

– Jāsamazina to biznesa investīciju apjoma slieksnis, kas dod iespēju saņemt uzturēšanās atļauju Latvijā.

–Jāsamazina nodokļu un administratīvais slogs mazajiem uzņēmējiem. Jāievieš mazo uzņēmumu gada nodeva, kas aizstāj nodokļus.

–Pievienotās vērtības nodokļa un peļņas nodokļa likme „jāiesaldē” uz turpmākajiem trim gadiem.

–Jāievieš progresīvais iedzīvotāju ienākuma nodoklis.

–Nekustamā īpašuma nodokļa likmes robežas jānosaka pašvaldībām.

Valsts pārvaldē

– Jāveic valsts pārvaldes sistēmas decentralizācija. Daļa pilnvaru jānodod pašvaldībām (sociālo jautājumu, veselības aizsardzības, vidējās izglītības, kultūras, sporta, drošības un sabiedriskās kārtības jomā), būtiski pārdalot arī nodokļu ieņēmumus.

– Jāveic valsts pārvaldes funkcionālais audits, lai varētu atteikties no nevajadzīgām funkcijām. Jāsamazina ministriju, aģentūru skaits, kā arī valsts pārvalde kopumā.

Vienota sabiedrība

Mūsu galvenās problēmas – grimšana nabadzībā un sociālās spriedzes pieaugums – pastāv neatkarīgi no tautības vai valodas. Taču daudzi politiskie spēki, kuri pārstāv gan latviešu intereses, gan nacionālo mazākumtautību intereses, turpina uzsvērt nacionālos un vēstures jautājumus un izvairās risināt sociālās un ekonomiskās problēmas.

Šajos apstākļos Saskaņas centrs aicina citus politiskos spēkus visu uzmanību veltīt aktuālo uzdevumu risināšanai, atklāt savus nodomus un likt lietā kompetenci minētajās jomās, nevis slīgt diskusijās par strīdīgiem vēstures jautājumiem.

Mēs ierosinām līdz 11. Saeimas pilnvaru termiņa beigām noteikt moratoriju jebkādām likumdošanas iniciatīvām, kas attiektos uz nacionāli un vēsturiski jutīgiem jautājumiem. Partijām, kuras paraksta valdības deklarāciju, jāapņemas ievērot un aizsargāt Satversmi, kāda tā ir šobrīd.

1 komentārs »

  1. […] Politisko partiju apvienība “Saskaņas Centrs” […]

    Atbalsojums no Visu 13 partiju priekšvēlēšanu programmas « Sociālo reformu biedrība — 21/08/2011 @ 12:50 | Atbildēt


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

WordPress.com blogs.

%d bloggers like this: