Sociālo reformu biedrība

12/10/2010

Aploksnes urnās vairāk nekā balsotāju

Filed under: Diskusijas 2010 — socialasreformas @ 22:04

Sekojot biedrības atbalstīto kandidātu (dažādās partijās) gaitām,  5. oktobrī pievērsām uzmanību, ka CVK mājas lapā nesakrīt skaitļi – vēlēšanu kastēs atrasto aplokšņu skaits ievērojami pārsniedz balsošanā piedalījušos skaitu.
Skaidrojuma vietā saņēmām CVK norādi rūpīgāk iedziļināties mājas lapā publicētos skaitļos.
Nācās iedziļināties. Publicējam šī darba rezultātus:

Latvijas Centrālā vēlēšanu komisija

 

OSCE Vēlēšanu novērotāju misija

Parlamenta vēlēšanas Latvija 2010”

11.10.2010. Nr. 72

 

Uz CVK 06.10.2010. elektronisko vēstuli

 

Par 10. Saeimas vēlēšanās CVK publiskoto skaitļu nesakritību –

urnās atrasto aplokšņu skaits uzrādīts lielāks par balsojušo skaitu

 

Izpildot mums atsūtīto CVK pilnvarotās K.Bērziņas 06.10.2010. norādījumu rūpīgi iedziļināties vietnē www.velesanas2010.cvk.lv, kurā esot publicēti visi apkopotie rezultāti, esam atkārtoti konstatējuši nesakritības publicētos datos.

Metode, kad balsojušo pilsoņu skaitu kalkulē vēlāk pēc urnās atrasto derīgo biļetenu skaita, nevis balsotāju sarakstiem, ir pretrunā „Saeimas vēlēšanu likuma” 30. un 31. pantam.

Pēc CVK publiskotiem datiem, 10. Saeimas vēlēšanās balsošanā ir piedalījušies Latvijā un ārzemēs kopā 947 261 LR pilsonis.

Skat.: http://www.velesanas2010.cvk.lv/activities.html pavisam 934 336 vēlētāji 949 iecirkņos Latvijā, un http://www.velesanas2010.cvk.lv/report-results-0200.html pavisam 12 925 vēlētāji 64 iecirkņos ārpus Latvijas. (934 336 + 12 925 = 947 261). Pēdējās izmaiņas CVK mājas lapā veiktas: plkst. 13:06 05.10.2010.

Loģiski secināms, ka šis balsotāju kopējais skaits iecirkņu slēgšanas brīdī ir ticis skrupulozi pārbaudīts vairākas dienas, līdz tika publiskots 2010. gada 5. oktobrī.

 

Savukārt urnās (vēlēšanu kastēs) atrasto derīgo aplokšņu skaits, kas publicēts http://www.velesanas2010.cvk.lv/, ievērojami pārsniedz balsotāju skaitu, turklāt urnās atrasto aplokšņu skaits balsu skaitīšanas laikā nemitīgi mainās (kas nedrīkst būt) –

5. oktobrī plkst. 8:30 saskaitīti 1011 iecirkņi no 1013.

Derīgo aplokšņu kopskaits: 979 243, derīgo balsu skaits: 944 555.

 

5. oktobrī plkst. 9:40 saskaitīti 1012 no 1013 iecirkņiem.

Derīgo aplokšņu kopskaits: 979 365, derīgo balsu skaits 944 677 .

 

5. oktobrī plkst. 13:06 saskaitīti 1013 no 1013 iecirkņiem (saskaitīti pilnīgi visi).

Derīgo aplokšņu kopskaits: 965 509, derīgo balsu skaits 944 825.

 

Pievērsiet uzmanību – salīdzinot ar 5. oktobra pl. 9:40, kad saskaitīts bija mazāk iecirkņu, plkst. 13:06 ir samazināts derīgo aplokšņu skaits no 979 365 uz 965 509 jeb izņemtas no uzskaites 13 856 derīgas aploksnes. Jautājums – kurš izņēma šīs aploksnes? Dažu stundu laikā vēlētāju griba ir koriģēta par skaitu, kas aptuveni atbilst 1,5 deputātu mandātiem.

Vēršam uzmanību, ka arī pēc korekcijas publicētais http://www.velesanas2010.cvk.lv/ visu 1013 iecirkņu (Latvijā un ārzemēs) uzrādītais urnās atrasto derīgo aplokšņu 965 509 skaits pārsniedz par 18 248 vēlēšanās piedalījušos pilsoņu kopējo skaitu (947 261). Šāda starpība vēlētāju skaitā, ja tā ir kļūda, groza vēlētāju gribu par vēl divām deputāta vietām !

 

Pavisam urnās, kā redzams, ir bijis par 32 104 derīgu aplokšņu (13 856 + 18 248 = 32 104) vairāk nekā piedalījās balsošanā LR pilsoņu. Redzam arī, ka nemitīgi kāds pieregulē abus skaitļus – urnās atrasto aplokšņu skaitu un balsošanā piedalījušos pilsoņu skaitu.

 

Pašas Centrālās vēlēšanu komisijas publiskotie skaitļi ļauj uzskatīt, ka 10. Saeimas vēlēšanās ir pieļauti likuma pārkāpumi.

Tādējādi, nav korekts mums adresētais CVK 06.10.2010. pārmetums [nemākulībā lasīt skaitļus] tā vietā, lai CVK nekavējoši reaģētu uz vēlētāju izteiktām šaubām par vēlēšanu norises atbilstību likumam.

Saeimas vēlēšanu likuma” 31. panta 2. daļa nosaka, ka nemaz nedrīkst atvērt urnas, kamēr nav noskaidrots balsotāju skaits iecirknī un vēlētāju atrašanās vietās (t.sk. cietumos, slimnīcās).

Likuma 31. panta 7. daļa nosaka, ka urnā atrasto aplokšņu skaits nedrīkst būt lielāks par balsotāju sarakstā ierakstīto vēlētāju skaitu.

Likuma 32. pants nosaka, ka tukšās aploksnes uzskaitāmas atsevišķi. Tās ir derīgas, un nevar būt iekļautas nederīgo skaitā.

Ja CVK instrukcijas paredz citādāku piedalījušos pilsoņu uzskaites un balsošanas norises kārtību, tad tāda neatbilst „Saeimas vēlēšanu likumam”.

 

CVK uzrauga vēlēšanu norises atbilstību likumam.

Tātad, ne vēlāk kā 3. oktobra plkst. 8 no rīta (kad slēdza iecirkņus Kalifornijā) bija CVK pienākums publiskot kopējo Latvijā un ārzemēs balsotāju sarakstos iekļauto pilsoņu skaitu (kam iespiests zīmogs pasē un izsniegta balsošanas aploksne). Balsotāju skaits Austrālijā bija jāpublisko ne vēlāk kā 2. oktobra plkst. 20 vakarā pēc Latvijas laika.

Izbraukumu urnas ar cietumnieku un slimnieku balsīm un balsotāju sarakstiem bija jānogādā iecirknī 2. oktobrī līdz plkst. 20 un jāiekļauj kopējā nobalsojušo skaitā, kad slēdza iecirkņus Latvijā – pavisam 934 336 balsojušie.

Mums nav zināms, ka ārpus Latvijas atrastos cietumi un slimnīcas, kurās jau pēc iecirkņu slēgšanas Latvijā varētu vēl pagūt nobalsot 32 104 LR pilsoņu.

 

Ja šādi papildu nobalsojušie 32 104 tiešām ir bijuši, tad šim skaitam vajadzēja, mūsuprāt, būt paziņotam CVK mājas lapā vismaz 3. oktobrī plkst. 8 no rīta.

CVK to nav savlaicīgi izdarījusi. Tāpēc prasām pārbaudīt, kāpēc 5. oktobrī publiskotais aplokšņu kopskaits 979 365 un 965 509 ir lielāks par 5. oktobrī ziņoto visu balsotāju kopskaitu 947 261.

Ja kādos iecirkņos urnās atrasto aplokšņu skaits ir lielāks par balsojušo skaitu, tas ir likuma pārkāpums. „Saeimas vēlēšanu likuma” 31. panta 7. daļa nosaka, ka urnās atrasto aplokšņu skaits nedrīkst būt lielāks par balsotāju skaitu.

Par to paredzēta atbildība Krimināllikuma 92.pantā „Vēlēšanu un tautas nobalsošanas dokumentu viltošana, nepareiza balsu saskaitīšana un aizklātas balsošanas pārkāpšana”.

 

Par nederīgam aploksnēm.

Medijos izskan sabiedrību maldinoši skaidrojumi, ka nederīgas aploksnes esot t.s. tukšās aploksnes vai bojāti biļeteni. Šo manipulāciju rada terminu līdzība un tas, ka CVK nepublisko nederīgo aplokšņu skaitu.

Nav pieļaujams likumīgi balsojušus pilsoņus iekļaut t.s. nederīgo aplokšņu kategorijā.

Saeimas vēlēšanu likuma” 32. pants nosaka, ka tukšās aploksnes uzskaitāmas atsevišķi. Tās ir derīgas, un nevar būt iekļautas nederīgo aplokšņu skaitā.

Ja vēlēšanas ir korekti organizētas, tad nederīgu aplokšņu iespēja ir praktiski izslēgta.

Pie urnas (vēlēšanu kastes) atrodas dežurants, kurš pārbauda zīmogus uz aploksnes pirms to iemešanas urnā. Jautājums – kā šādas nederīgas aploksnes var rasties urnās?

 

Nederīga aploksne ir ārkārtas situācija! Tāpēc vēlētāji jau 3. oktobra rītā bija tiesīgi zināt, cik Latvijā un ārzemēs kopskaitā nederīgu aplokšņu kuros iecirkņos ir bijis.

Taču CVK tādus datus nesniedz vēl šodien, 2010. gada 11. oktobrī.

 

Piemēram, Liepājā vēlēšanu komisijas sajauca zīmogus uz aploksnēm. Savu vainu komisija laboja uz pilsoņu rēķina, paziņojot 46 aploksnes par nederīgām.

No tautas gribas tika izņemta liela pilsoņu grupa, it kā Latvijā tādu pilsoņu un viņu gribas nemaz neeksistētu.

Kurzemes apgabalā no tautas gribas izņemtas 46 balsis (un to plusi vai mīnusi) ir izšķirošas, izlemjot, kurš konkrētais kandidāts no šī apgabala sarakstiem būs Saeimas deputāts.

Faktiski vēlēšanu komisija Liepājā atņēma 46 pilsoņiem vēlēšanu tiesības. Tiesiskā valstī bez tiesas sprieduma tas nav pieļaujami.

 

Arī citos iecirkņos pilsoņu griba tiek anulēta, daļu aplokšņu ieskaitot nederīgās.

Mēs gribam zināt – cik tādu pilsoņu ir bijis ?

 

Ir divi skaitļi, kas ir paziņojami uzreiz un nekādi nedrīkst mainīties balsu skaitīšanas laikā –

a) balsotāju sarakstos iekļauto pilsoņu skaits pirms urnu atvēršanas;

b) pēc urnu atvēršanas tajās atrasto aplokšņu kopējais skaits (derīgās un nederīgās).

Tikai pēc tam, kad komisija ir konstatējusi un fiksējusi šos pamatskaitļus, likums ļauj ķerties pie balsu skaitīšanas un to sadales starp partijām un kandidātiem.

 

CVK publicētie dati ļauj uzskatīt, ka atverot urnas tajās atrastas derīgas aploksnes par 32 104 vairāk nekā bija ieradies balsotāju. Šāds skaits atbilst 3 līdz 4 deputātu vietām, un maina arī vietu sadalījumu starp partijām. Pati CVK ir radījusi neskaidrības, paziņojot vēlēšanu rezultātus vēl pirms tie bija saskaitīti un apkopoti.

 

Varbūt CVK rīcībā ir citi skaitļi un tabulas, kas atšķiras no CVK vietnē http://www.velesanas2010.cvk.lv 05.10.2010. publiskotajām, un kas nav publicēti ?

Taču tad CVK nedrīkst pārmest pilsoņiem, ka tie ir bijuši spiesti paši veikt matemātiskas darbības un kalkulēt tās ziņas, kas nav publiskotas slēdzot iecirkņus.

 

Mēs kā vēlētāji gribam zināt:

 

1) kuri iecirkņi nepaziņoja līdz 3. oktobra pl. 8 rītā balsojušo sarakstos iekļauto pilsoņu precīzu skaitu;

2) kuros iecirkņos urnās atrasto aplokšņu skaits pārsniedz nobalsojušo skaitu;

3) kuru novadu (pilsētu) virs-komisijas apkopoja un iesūtīja CVK savu iecirkņu apkopotas ziņas, nesalīdzinot balsojušo pilsoņu skaitu ar urnās atrasto aplokšņu skaitu.

 

Mēs gribam zināt pamata skaitļus, kurus tautai bija jāzina pirms balsu skaitīšanas uzsākšanas, un kurus CVK joprojām atturas publiskot:

1) cik Latvijā un ārzemēs kopskaitā LR pilsoņu nobalsoja (līdz iecirkņu slēgšanai);

2) cik kopskaitā aplokšņu tika atrasts urnās pēc to atvēršanas;

3) cik no šīm aploksnēm tika atzītas par nederīgām.

Šajā vēstulē izklāstītie jautājumi Jums ir zināmi, jo tika nosūtīti 08.10.2010. elektroniski.

Pielikumā: CVK mums adresētās 06.10.2010. elektroniskās vēstules kopija.

 

Biedrības vārdā –

valdes priekšsēdētājs Ivars Redisons

 

 

Pielikums

11.10.2010. vēstulei

 

No: Kristīne Bērziņa <kristine@cvk.lv>
Datums: 2010. gada 6. oktobris 17:45
Temats: Re: Fwd: (Fwd) Fwd: par nesakritibam CVK publicetos datos
Kam: Sociālo reformu biedrība <
socialas.reformas@gmail.com>
Kopija: Arnis Cimdars <
cimdars@cvk.lv>

Godātais Redisona kungs!

Aicinu Jūs pirms apšaubīt vēlēšanu rezultātus rūpīgi iedziļināties visā Centrālās vēlēšanu komisijas 10.Saeimas provizorisko vēlēšanu rezultātu vietnē www.velesanas2010.cvk.lv <http://www.velesanas2010.cvk.lv> pieejamajā informācijā.

Šā gada 5.oktobrī adresē http://www.velesanas2010.cvk.lv/activities.html bija publicētas ziņas no 949 vēlēšanu iecirkņiem, kas atradās Latvijas teritorijā, jo  vēlēšanu dienā šajā vietnē tika apkopoti dati tikai par vēlētāju līdzdalību Latvijas vēlēšanu iecirkņos (neskaitot ārvalstis), kā arī šajos datos netika iekļautas ziņas par nobalsojušo skaitu vēlētāju atrašanās vietā.

Savukārt adresē http://www.velesanas2010.cvk.lv/results.html šā gada 5.oktobrī bija pieejami provizoriskie vēlēšanu rezultāti jau no 1004 vēlēšanu iecirkņiem, tai skaitā 55 vēlēšanu iecirkņiem ārvalstīs, kā arī šajos datos bija iekļautas ziņas par vēlētāju atrašanās vietā nobalsojušo vēlētāju skaitu.

Līdzīgi arī adresē http://www.velesanas2010.cvk.lv/activities.html kolonā „Vēlētāju skaits” norādītie dati ir balsstiesīgo pilsoņu skaits Latvijā (bez ārvalstīm). Tas nozīmē, ka arī ailē „Rīga” ir norādīts balsstiesīgo vēlētāju skaits Rīgas pilsētā.

Ar cieņu,


Kristīne Bērziņa
Informācijas nodaļas vadītāja
Centrālā vēlēšanu komisija
(371) 67814900, (371) 29406604
www.cvk.lv

 

3 komentāri »

  1. […] novērotāju misijā, aicinot izskaidrot pretrunas CVK publiskotajos skaitļos. Vēstuli skat.: https://socialasreformas.wordpress.com/2010/10/12/aploksnes-urnas-vairak-neka-balsotaju/   CVK ziņo, ka vēlēšanu urnās ir atrasts 965 509 derīgu aplokšņu, taču tajā paša laikā […]

    Atbalss paziņojums no Izsludināta naudas prēmija tam, kurš pateiks, cik vēlētāju balsojuši 10. Saeimas vēlēšanās | SEC — 15/10/2010 @ 10:11 | Atbildēt

  2. […] Biedrība ar oficiālu 11. oktobra vēstuli ir vērsusies Centrālajā vēlēšanu komisijā (CVK) un Vēlēšanu novērotāju misijā, aicinot izskaidrot pretrunas CVK publiskotajos skaitļos. Vēstuli skat.: https://socialasreformas.wordpress.com/2010/10/12/aploksnes-urnas-vairak-neka-balsotaju/ […]

    Atbalss paziņojums no 100 latu prēmija « — 16/10/2010 @ 13:48 | Atbildēt

  3. […] Aploksnes urnās vairāk nekā balsotāju […]

    Atbalss paziņojums no LSRB izsludina naudas prēmiju « Sociālo reformu biedrība — 19/10/2010 @ 18:40 | Atbildēt


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

Veidojiet bezmaksas vietni vai emuāru vietnē WordPress.com.

%d bloggers like this: